Echtscheiding en uw koopwoning


Als u gaat scheiden en u bent samen in het bezit van een koopwoning moeten ook daar afspraken over worden gemaakt. Als u samen een hypotheek hebt afgesloten bent u beiden 100 procent hoofdelijk aansprakelijk wat betreft uw hypothecaire geldlening.

Wat besproken moet worden is of een van u beiden in de woning wil blijven wonen. Als dat zo is zal uitgezocht moeten worden of dit financieel ook mogelijk is. Er zal namelijk vastgesteld moeten worden wat de waarde van de huidige woning is.

Soms houden partijen de WOZ waarde aan maar u kunt dit ook vaststellen door een taxatierapport of een waardebepaling te laten opstellen.
Deze waarde moet worden vergeleken met de hypotheekschuld die op de woning rust. Daarbij wordt tevens gekeken of er bijvoorbeeld door middel van een bankspaarproduct kapitaal is opgebouwd. Wanneer je van de taxatie de hypotheekschuld aftrekt en het eventueel opgebouwde spaardeel er bij optelt wordt vastgesteld of er sprake is van overwaarde op de woning. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld lager is dat de actuele waarde van de woning plus het opgebouwde spaardeel.

U zult bij een eventuele overwaarde uw partner moeten uitkopen als u besluit in de woning te blijven wonen. Uw partner heeft dan namelijk recht op de helft van de totale overwaarde. Dit kunt u contant afrekenen als u daarvoor de middelen heeft of hiervoor de hypotheek verhogen en dat aanwenden om uw partner uit te kopen. Zeker in de huidige tijd is dat niet altijd mogelijk en kan er geen hypotheek worden verkregen.

Mocht de hypotheek “onder water staan”. Dit betekent dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van woning inclusief het opgebouwde spaardeel. U zult dan beiden de helft van deze schuld voor uw rekening moeten nemen. Mocht één van de partners dit niet kunnen betalen dan zal de bank ook dat deel op de andere partner verhalen. Dit omdat u uit hoofde van de hypotheek beiden 100 procent hoofdelijk aansprakelijk bent en blijft voor de gehele hypotheeksom.

In dat geval zal de woning verkocht moeten worden of er zal een ander alternatief bedacht moeten worden. Ook dan heb je te maken met een overbruggingsperiode tot het moment dat de woning daadwerkelijk is verkocht. Kortom, dit is best complex.

Echtscheiding en uw huurwoning

Als jullie samen een huurwoning hebben zullen jullie samen moeten overleggen wie er in de woning blijft wonen. De andere partner zal dan andere woonruimte moeten zoeken en betrekken. Dat lukt meestal niet van de een op de andere dag. Dus goed overleg en goede begeleiding is belangrijk om samen tot goede afspraken te komen waar jullie beiden achter staan.

Andante Financieel Advies is bij uitstek de juiste persoon om u hierin te begeleiden.